Historie olomouckého orloje I (Počátek 16. století – 1575)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od jeho počátků do roku 1575

Paul Fabricius zasílá olomoucké městské radě další zprávu o postupu prací na obnově orloje

Dem Edlen Ehruesten Ersamen wolweisen Herrn. N. Bürgermeister Richter vnd Ratthsfreunds der Stat Olomuntz, meinen sonders großgünstigen hern vnnd freunden zusenden/ Olomuntz

Meine willige dinst vnd alles gutts bevor. Edlen Ehrnvesten, Ersamen, wolweisen gunstigen hern. Ich kann E. Vest vnd w. nicht bergen das ich mit denen sachen, so ich mich zu der uhr zu machen vnterfangen, nun fast fertig bin, auch am Gottwol in oder baldt nach den Osterfeiertagen willens hie auff zu sein vnd die sach mit mir hinein zu bringen. Ich habe das durchbrechen gleich auff mich genommen vnd dasselb verrichtet, wöllen vns wol darumb vergleichen, dan es ist von nöten gewesen vnd ich hette sonst nichts richten können mit meinen andern sachen. Wollen derhalben meine herrn dahin gedacht sein, das die kupfer auff ehiste muege verguldet werden. Vnd so es sein möchte das wen ich gen Olomuntz komme möchte ein aigens zimmer haben wen es gleich nicht so gar nahendt gelegen wäre mir nichts daran gelegen. Solchs so es sein kan währe mir angenäm. Es hatt der her Meepeck ein hauß bej der mauer. Ist zu jener zeit ledig gestanden. Ich wäre wol content damit. Hiemit was meinen großgünstigen herrn lib vnd angenäm ist Gott sej mit vns allen.

Datum Wien. 1.5.7.4. den 4 tag Aprilis.

E. vest vnd w. Dinstwilligst Paulus Fabricius Doctor Ro: Kej: Matt:&c Mathematicus1

 

Šlechetným, statečným, počestným a bedlivým pánům N. purkmistrovi, rychtáři a radním města Olomouce, mým velice milostivým pánům a přátelům. Olomouc.

Moji ochotnou službu a vše dobré předem. Vznešení, ctihodní, počestní, bedliví a milostiví pánové! Nemohu vznešeným, statečným a bedlivým skrývat, že s těmi věcmi, které jsem tedy nechal udělat k hodinám, jsem nyní téměř hotov a také s Boží vůlí o velikonočních svátcích nebo brzy po nich tady chci být a tyto věci vzít s sebou. Vzal jsem na sebe hned prořezání a zařídil to tak, že můžeme dobře porovnat, co by ještě bylo nutné a co bych jinak nemohl zařídit se svými jinými záležitostmi. A kdyby to tak mohlo být, že až přijedu do Olomouce, abych měl vlastní pokoj – když by se nenacházel zcela blízko, nijak by mi na tom nezáleželo. Tak by mi to bylo milé. Při hradební zdi má pan Meepeck dům, ten je v každém čase uprázdněný. Byl bych s ním zcela spokojen. S tím, co je mým velice milostivým pánům milé a příjemné, buď Bůh s námi všemi.

Dáno ve Vídni 4. dne dubna 1574.

Ctným, statečným a bedlivým co nejochotněji k službám Paul Fabricius, doktor a matematik římsko-císařského Majestátu atd.

Přeložil Jiří Fiala

1 Německé znění dopisu publikovali Hans Kux – Max Kress: Das Rathaus zu Olmütz, Ein Gedenkblatt zu seiner Wiederherstellung, Olmütz 1904, s. 114, korigovaný německý text uveřejnil Günther Oestman: Die astronomische Uhr am Rathaus zu Olmütz/Olomouc, in: Mittelalterliche astronomische Großuhren: Internationales Symposium in Rostock 25. bis 28. Oktober 2012, Acta Historica Astronomiae, 49, Leipzig 2014, s. 150.