Historie olomouckého orloje II (1576‑1746)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci z let 1576–1746

STÍŽNOST OLOMOUCKÉHO BISKUPA STANISLAVA PAVLOVSKÉHO Z PAVLOVIC NA SPRÁVCE OLOMOUCKÉHO ORLOJE

Olomučanům

Moudří a opatrní přátelé a sousedi naši zvláště milí, zdraví etc.

Nepochybujem v dobré paměti máte, jakož sme my i se vším duchovenstvem v neděli jminulou okolo rynku zdejšího s převelebnou vátostí Těla Božího chodili a tu se chvíli malú u rathauzu vašeho proti hodinám zastavili, že jest ta osoba, která ty hodiny spravuje1 – nevíme, z poručení-li vašeho – ty zvonečky při hodinách2 napravil a v přítomnosti naší pustil, Takže na potupu nemalou tý velebnÍ svátosti i religii katolický ty zvonečky tu píseň luteryanskou „Erhalt uns herr bey deinem wordt und steir das Pabtumb und türkhen morth…“ bily.3
Protož vás tímto psaním za to žádáme, že nám psaním svým, z vůli-li a z poručení vašeho se to stalo, oznámíte. Odpovědi od vás očekávajíc vám se etc.

Datum v Olo[mouci] ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli božího léta 79.4

 

1 V letech 1579–1599 byl správcem olomouckého orloje a věžních hodin hodinář Daniel Sandberger (též Sonneberger); v roce 1582 Sandberger a jeho manželka Markéta zakoupili dům v Ostružnické ulici č. 32, č. p. 338. Roku 1581 Sandberger spojil orloj pomocí železných tyčí s hodinami v zasedacím sále radnice, jež opatřil „astrologiem“ (tj. zmenšeným planetářem a číselníkem kalendáře). Od roku 1582 měl Daniel Sandberger stálý plat 8 hřiven ročně, v roce 1587 byl jeho plat zvýšen na 10 hřiven ročně a poté na 20 zlatých ročně, za mimořádné práce dostával zvláštní odměnu.
2 Orloj byl tedy již vybaven zvonkohrou.
3 Hymnus „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort/ und steur’ das Papsts und Turken Mord…“ („Zachovej nás, Pane, při svém slovu/ a zabraň papežovu a tureckému vraždění…“) o třech slokách složil církevní reformátor Martin Luther (1483–1546) pravděpodobně v roce 1541, další dvě sloky připojil k tomuto hymnu luteránský teolog Justus Jonas (1493–1555). Hymnus byl prvně publikován roku 1542 s přípiskem Dětská píseň ke zpěvu proti dvěma arcinepřátelům Krista a jeho svaté církve – papeži a Turkům. Ve dnech 4. května až 21. srpna 1541 obléhala turecká armáda město Buda (část nynější Budapešti) a jeho dobytím se střední Uhry ocitly po dobu následujících sto padesáti let v tureckém područí. V modlitbách a duchovním zpěvu nevinných dětí se tehdy spatřovala poslední záchrana vůči expanzi Osmanské říše do Evropy.
4 28. června 1579.