Olomouc v posledních dnech Rakousko-Uherska a prvních dnech ČSR (1918)

Události v Olomouci během zániku Rakousko-Uherska a vzniku Československa (21. října až 17. listopadu 1918)

Olomoucké noviny v roce 1918

V Olomouci v roce 1918 vycházel německožidovský deník Mährisches Tagblatt, založený olomouckým tiskařem a nakladatelem Josefem Groákem, po jeho smrti v roce 1907 vydávaný jeho synem Hugem Groákem a redigovaný Hugem Waldmannem. K českým žurnálům náležely katolický Našinec, majetek Vydavatelského družstva Našince, redigovaný Ladislavem Zamykalem, dále Pozor, orgán Moravské pokrokové strany redigovaný a vydávaný tiskařem Bohumírem Knechtlem, sociálně demokratický obdeník Hlas lidu, redigovaný a vydávaný prostějovským tiskařem Miloslavem Procházkou, jakož i týdeník Selské listy, „orgán české strany agrární pro Moravu a Slezsko“, redigovaný Františkem Obrtelem, a konečně Proudy, „orgán politického spolku pokrokového v Olomouci a lidové strany pokrokové“, vydávané Rudolfem Hrabětem.