Olomouc v posledních dnech Rakousko-Uherska a prvních dnech ČSR (1918)

Události v Olomouci během zániku Rakousko-Uherska a vzniku Československa (21. října až 17. listopadu 1918)

Výběr z odborné literatury

  • Paměti okresního Národního výboru olomouckého. Redigoval Jaroslav Minář. Olomouc 1919.
  • Richard FISCHER: Cesta mého života. III. Olomouc 1936.
  • Ladislav NAVRÁTIL: Olomoucká posádka v době vzniku ČSR. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 112, 1963, č. 112, s. 10–12.
  • Pavel URBÁŠEK: Olomoucká vojenská posádka v letech 1918–1938. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 242, 1986, s. 7–22.
  • Pavel URBÁŠEK: Vzpomínky štábního kapitána Vladimíra Tomka na události po 28. říjnu 1918 v Olomouci a na severní Moravě. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 256, 1988, s. 1–16.
  • Jiří FIALA: Olomouc v prvních dnech existence ČSR. KROK / Kulturní Revue Olomouckého Kraje 15, 2018, č. 2, s. 4–9.
  • Jiří FIALA: Vojsko v Olomouci v říjnu a listopadu 1918. KROK / Kulturní Revue Olomouckého Kraje 15, 2018, č. 2, s. 47–5.
  • Milan TICHÁK: Státní převrat v Olomouci před sto lety. Střední Morava, vlastivědná revue, roč. 24, 2018, č. 45, s. 4–17.