Historie olomouckého orloje III (1747–1945)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci z let 1747–1945

Dějiny olomouckého orloje k pátému obnovení téhož v roce 1898

Geschichte der Olmützer Kunstuhr zur fünften Wiederherstellung derselben im Jahre 1898, poetisch verfasst von Richard Johann Hudeczek. Zweite durch geschichtlihen Inhalt vergrösserten Ausgabe. (Dějiny olomouckého orloje k pátému obnovení téhož v roce 1898, básnicky ztvárněno Richardem Johannem Hudeczkem. Druhé, historickým obsahem rozhojněné vydání.) Olmütz 1898. Vědecká knihovna v Olomouci, sign. 57 541.

VÝBĚR Z ODBORNÉ LITERATURY

  • FRANZ PEYSCHA: Die Olmützer Kunstuhr: Ein Beitrag zur Lokalgeschichte der Stadt Olmütz. Olmütz 1887.
  • Hans KUX– Max KRESS: Das Rathaus zu Olmütz, Ein Gedenkblatt zu seiner Wiederherstellung. Olmütz 1904, s. 86.
  • BORRÉE, Carl: Die Olmützer Kunstuhr: Festschrift zur fünften Wiederherstellung im Jahre 1898. Olmütz 1898.
  • Richard HUDECZEK: Geschichte der Olmützer Kunstuhr zur fünften Wiederherstellung derselben im Jahre 1898. Olmütz 1898.
  • Franz Xaver PARSCH: Die Olmützer Kunstuhr. Olmütz 1900.
  • Václav NEŠPOR: Die Olmützer Kunstuhr. Olmütz 1941.
  • Rudolf MICHALIK: Das schöne Olmütz – Die Kunstuhr. Olmütz 1943.
  • Anežka ŠIMKOVÁ – Zdeněk HORSKÝ: Olomoucký orloj. Olomouc 1984.
  • Miloslav ČERMÁK: Olomoucký orloj. Olomouc 2005.
  • Pavel MICHNA: Olomoucký orloj. Na paměť 100. výročí zániku historické památky. Vlastivědný věstník