Nastoupení vlády rakouského císaře Františka Josefa I. (1848)

Dne 2. prosince 1848 v Olomouci po abdikacích rakouského císaře Ferdinanda I. a arcivévody Františka Karla převzal vládu nad Rakouskou říší císař František Josef I.

Nástupní manifest císaře Františka Josefa I.

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, König von Jerusalem etc.; Erzherzog von Österreich; Großherzog von Toscana und Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der Windischen Mark.
Durch die Thronentsagung Unseres erhabenen Oheims, Kaisers und Königs Ferdinand des Ersten, in Ungarn und Böhmen dieses Namens des Fünften, und die Verzichtleistung Unseres durchlauchtigsten Herrn Vaters, Erzherzogs Franz Carl auf die Thronfolge, kraft der pragmatischen Sanktion berufen die Kronen Unseres Reiches auf Unser Haupt zu setzen: verkündigen Wir hiemit feierlichst allen Völkern der Monarchie Unsere Thronbesteigung unter dem Namen Franz Joseph des Ersten.
Das Bedürfnis und den hohen Werth freier und zeitgemäßer Institutionen aus eigener Überzeugung erkennend, betreten Wir mit Zuversicht die Bahn, welche Uns zu einer heilbringenden Umgestaltung und Verjüngung der Gesammtmonarchie führen soll.
Auf den Grundlagen der wahren Freiheit, auf den Grundlagen der Gleichberechtigung aller Völker des Reiches und der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze, so wie der Gesetzgebung, wird das Vaterland neu erstehen, in alter Größe aber mit verjüngter Kraft, ein unerschütterlicher Bau in den Stürmen der Zeit, ein geräumiges Wohnhaus für die Stämme verschiedener Zunge, welche unter dem Scepter Unserer Väter ein brüderliches Band seit Jahrhunderten umfangen hält.
Fest entschlossen, den Glanz der Krone ungetrübt und die Gesammtmonarchie ungeschmälert zu erhalten, aber bereit, Unsere Rechte mit den Vertretern Unserer Völker zu theilen, rechnen wir darauf, daß es mit Gottes Beistand und im Einverständnisse mit den Völkern gelingen werde, alle Lande und Stämme der Monarchie zu Einem großen Staatskörper zu vereinigen.
Schwere Prüfungen sind über uns verhängt, Ruhe und Ordnung in mehreren Gegenden des Reiches gestört worden. In einem Theile der Monarchie entbrennt noch heute der Bürgerkrieg. Alle Vorkehrungen sind getroffen, um die Achtung vor dem Gesetze allenthalben wiederherzustellen. Die Bezwingung des Aufstandes und die Rückkehr des inneren Friedens sind die ersten Bedingungen für ein glückliches Gedeihen des großen Verfassungswerkes.
Wir zählen hiebei mit Zuversicht auf die verständige und aufrichtige Mitwirkung aller Völker durch ihre Vertreter.
Wir zählen auf den gesunden Sinn der stets getreuen Landbewohner, welche durch die neuesten gesetzlichen Bestimmungen über die Lösung des Unterthansverbandes und Entlastung des Bodens in den Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte getreten sind.
Wir zählen auf Unsere getreuen Staatsdiener.
Von Unserer glorreichen Armee versehen wir uns der altbewährten Tapferkeit, Treue und Ausdauer. Sie wird Uns, wie Unseren Vorfahren, ein Pfeiler des Thrones, dem Vaterlande und den freien Institutionen ein unerschütterliches Bollwerk seyn.
Jede Gelegenheit das Verdienst, welches keinen Unterschied des Standes kennt, zu belohnen, wird Uns willkommen seyn.
Völker Österreich’s! Wir nehmen Besitz von dem Thron Unserer Väter in einer ernsten Zeit. Groß sind die Pflichten, groß die Verantwortlichkeit, welche die Vorsehung Uns auferlegt. Gottes Schutz wird uns begleiten.
So gegeben in Unserer königlichen Hauptstadt Olmütz, den zweiten December im Jahre des Heils eintausend acht hundert acht und vierzig.

My, František Josef První, z Boží milosti císař rakouský, král uherský a český, dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladimirský a ilyrský, král jeruzalémský atd.; velkovévoda toskánský a krakovský; vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský, velkokníže sedmihradský; markrabě moravský; vévoda Horního a Dolního Slezska, modenský, parmský, piacenzský a guastalský, osvětimský a zátorský, těšínský, friaulský a zarský; okněžněný hrabě habsburský a tyrolský, kyburský, goricijský a gradišťský; kníže tridentský a brixenský; markrabě horno a dolnolužický istrijský; hrabě hohenembský, feldkirchský, břežnický, sonneberský atd.; pán terstský, kotorský a Vindické marky.
S ohledem na zřeknutí se trůnu Našeho vznešeného strýce, císaře a krále Ferdinanda Prvního, v Uhrách a Čechách tohoto jména Pátého, a na odstoupení Našeho nejosvícenějšího pana otce, arcivévody Františka Karla, od nástupnictví trůnu, odvolávajíce se na moc pragmatické sankce posadit si na na Naši hlavu koruny Naší Říše, oznamujeme tímto slavnostně všem národům monarchie Naše nastoupení na trůn pod jménem František Josef První.
Z potřeby a vysoké hodnoty svobodných soudobých institucí, poznané z vlastní zkušenosti, vstupujeme s důvěrou na dráhu, která Nás musí vést k ozdravujícímu přebudování a omlazení společné mo narchie.
Na základech opravdové svobody, na základech rovnoprávnosti všech národů říše a rovnosti všech občanů před zákonem stejně tak jako na podílu zástupců lidu na tvorbě zákonů vlast nově povstane, ve staré velikosti, ale s omlazenou silou, neotřesitelná stavba v bouřích času, prostorný obytný dům pro kmeny různých jazyků, které pod žezlem Našich otců po staletí víže bratrský svazek.
Pevně rozhodnuti udržet lesk koruny nezkalený a společnou monarchii nezmenšenou, ale připraveni rozdělit se o Naše práva se zástupci našich národů, spoléháme na to, že s Boží pomocí a s porozuměním národů Nám bude dopřáno sjednotit všechny země a kmeny monarchie v jediný veliký státní útvar.
Byly na Nás uvaleny těžké zkoušky, klid a pořádek byly v mnoha oblastech říše narušeny. V části monarchie je ještě dnes rozdmychána občanská válka. Podnikají se veškerá opatření, aby se opět všeobecně nastolila úcta k zákonům. Potlačení vzpoury a návrat vnitřního míru jsou prvními podmínkami pro šťastné završení velkého ústavního díla.
Spoléháme se s důvěrou na pochopení a upřímnou spoluúčast všech národů prostřednictvím jejich zástupců.
Spoléháme se na zdravý smysl vždy věrné obyvatel venkova, kteří nejnovějšími právními ustanoveními o řešení poddanských svazků a osvobození půdy vkročili do plného užívání občanských práv.
Spoléháme se na naše věrné státní úředníky.
Od naší slavné armády si přislibujeme tradiční statečnost, věrnost a vytrvalost. Bude pro nás jako pro Naše předchůdci pilířem trůnu a pro vlast a svobodné instituce nerozbornou pevností.
Každá příležitost odměnit za zásluhy, jež nezná žádný rozdíl stavu, bude Námi vítána.
Národy Rakouska! Trůn našich otců přejímáme v nejvážnější době. Velké jsou povinnosti, velká je odpovědnost, kterou na nás klade Prozřetelnost. Boží ochrana Nás bude provázet.
Dáno v Našem královském hlavním městě Olomouci druhého prosince léta Páně tisíc osm set osm a čtyřicet.

František Josef I.
F. Schwarzenberg. Franz hrabě Stadion. Alexander Bach.
Franz svobodný pán von Cordon. Philipp svobodný pán von Krauß.
Karl rytíř von Bruck. Ferdinand rytíř von Thinnfeld.