Historie olomouckého orloje IV (1945–2019)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od roku 1945 do dnešních dnů

Škody způsobené Olomouckému orloji dělostřeleckou střelbou 8. května 1945

Dne 6. května 1945 zahájila 50. armáda 4. ukrajinského frontu Rudé armády dělostřelecké ostřelování centra města Olomouce z pozic u Droždína, Samotišek a Hlušovic, 8. května se sovětské tanky probojovaly po nezdemolovaném mostu přes řeku Moravu do ulice Komenského a překonaly zde německou barikádu. Do večera vypudila Rudá armáda německé jednotky z celého města. Spíše sovětskou nežli německou dělostřelbou byl mimo jiné poškozen radniční orloj, jak prokazuje rekonstrukce směru, odkud dělostřelecké granáty dopadaly na průčelí radnice, a stopy, jež zanechaly střepiny těchto granátů a střepiny granátů vybuchujících na dlažbě před orlojem (očitá svědectví o této dělostřelbě se ale nedochovala). Komisí městského národního výboru bylo následně zjištěno, že budova radnice byla zasažena dvanácti dělostřeleckými granáty, z nichž jeden dopadl na horní část východní strany výklenku s orlojem, prorazil stříšku z prejzové krytiny a vylomil kus zdiva, z něhož se na dlažbě utvořila hromada suti. Výzdoba orloje byla poškozena střepinami, nejvíce byly poničeny fresky na vnitřní straně pilířů. Stroj orloje nebyl přímo zasažen, ale mohly být vychýleny hřídele, na nichž byly umístěny rafije číselníkových desek. Planetárium, figury, zvonky, deskové obrazy a astronomický číselník ostřelováním nijak výrazně neutrpěly a jsou nyní uloženy ve fondu Vlastivědného muzea v Olomouci, renovované strojové zařízení orloje slouží dodnes svému účelu.