Historie olomouckého orloje IV (1945–2019)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od roku 1945 do dnešních dnů

Mozaiková výzdoba orloje

Výjevy v horní části orloje jsou inspirovány hanáckým folklorem. Zcela nahoře v lomeném oblouku se nachází scéna Honění krále (hanácké banderium): tři krojovaní jezdci třímají prapory. Zelenými linkami je oddělen nižší pás mozaikové výzdoby se scénou Průvod královniček. Průvod sestává z deseti dívek v hanáckých krojích a s květinovými věnci na hlavách, z nichž čtyři nesou baldachýn nad královničkou držící v ruce kytici, jedna žena mává vstříc královničce šátkem a kyticí, další čtveřice žen tvoří průvod za královničkou. Spodní část mozaiky zobrazuje představitele „dělnictva a pracující inteligence“ – vlevo vedle kalendária se nachází dělník v montérkách, s čepicí se štítkem a plochým oboustranným montážním klíčem v pravici, vpravo výzkumník – prostovlasý chemik v rozepnutém bílém plášti, s baňkou v pravici a odměrným válcem v levici. Dvanáct kruhových medailonů červeně orámovaných a se zeleným pozadím na mozaice pokrývající boční stěny orlojové niky je věnováno alegoriím dvanácti měsíců – vlevo nahoře počínaje lednem a konče dole červnem, vpravo dole počínaje červencem a nahoře konče prosincem. Měsíce jsou symbolizovány ženskými a mužskými postavami vykonávajícími adekvátní rolnické práce: Leden (žena) – spravování oděvu, Únor (muž) – sázení ovocného stromu, Březen (muž) – orání pole pluhem, Duben (muž) – osévání pole z rozsívky, Květen (žena) – sečení trávy srpem, Červen (žena) – shrabování sena hráběmi, Červenec (muž) – broušení kosy při senoseči, Srpen (žena) – sklizeň chmele: otrhávání šištiček z chmelového štoku, Září (muž) – sklizeň jablek, Říjen (žena) – okopávání záhonu motykou, Listopad (muž) – osekávání pokáceného kmene stromu, Prosinec (muž) – zhotovování dřevěné nářaďové násady pořízem. Autorství orloje je uvedeno na pásu ukončujícím plochu mozaiky, a to ve znění: KAREL SVOLINSKÝ ČESKÁ MOSAIKA PRAHA 1953. V dubnu 1966 byla opravena fasáda orloje a mozaiková výzdoba byla očištěna.