Historie olomouckého orloje IV (1945–2019)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od roku 1945 do dnešních dnů

Planetárium

Autorem podkladové desky heliocentrického planetária umístěného ve středu orloje je Karel Svolinský. Kolem středu planetária se Sluncem jsou rozmístěny v bílých kruhových medailonech čtyři ženské postavy vyznačené černými konturami na zlatém podkladě a symbolizující čtyři roční doby – shora ve směru hodinových ručiček jsou to Zima s otepí klestí, Podzim s ovocem v zástěře a v košíku, Léto sekající srpem obilí a Jaro s kyticí květin v rukou. Zlatou barvou jsou též napsány názvy kalendářních měsíců, zatímco dvanáct znamení zvěrokruhu je dále od středu planetária provedeno shodnou technikou jako symbolické postavy ročních dob, ale na tmavozelené ploše medailonů – shora ve směru chodu hodinových ručiček jsou to Kozorožec, Střelec, Štír, Váhy, Panna, Lev, Rak, Blíženci, Býk, Skopec, Ryby a Vodnář. Na střed planetária – zlaté Slunce – je upevněno šest různě dlouhých rafií znázorňujících poměrnou vzdálenost šesti planet – Merkuru, Venuše, Země, Marsu, Jupitera a Saturnu – od Slunce. Pět rafií je zakončeno hvězdicemi, na špici rafije znázorňující vzdálenost Země od Slunce je upevněna malá zeměkoule otáčející se během 24 hodin kolem své osy, bílá kulička otáčející se kolem Země představuje Měsíc. Na rafiích jsou upevněny příslušné plastické znaky planet, zhotovené z kovu a pozlacené. Kolem planetária jsou rozmístěny číselníky s jednou pozlacenou rafií (zleva doprava): minutový číselník, čtyřiadvacetihodinový číselník s arabskými číslicemi, dvanáctihodinový číselník s římskými číslicemi a otáčející se hvězdná obloha, po setmění prosvětlená – v pozlacené drátěné elipse se nacházejí hvězdy a souhvězdí viditelné v cirkumpolární oblasti. V dubnu 1966 byly nově pozlaceny rafie přídavných číselníků. Plochy nezasklených číselníků jsou nyní značně zašlé a vyžadují renovaci.