Historie olomouckého orloje IV (1945–2019)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od roku 1945 do dnešních dnů

Kalendárium

Kalendárium je umístěno ve středu orloje pod planetáriem, s nímž je barevně sladěno. Dva kruhové pásy po obvodu plochy kalendária jsou rozděleny na 365 bílých a zelených dílků, přičemž jsou na bílých dílcích uvedena jména občanského kalendáře, Nový rok je vyznačen pouze zlatou barvou. Aktuální kalendářové jméno, popřípadě památný den ukazuje pozlacená šipka upevněná nahoře vlevo při obvodu kalendária, v jejím obloučku se objevuje číslo udávající, kolik dní uplynulo od počátku kalendářního roku. Červenou barvou místo zelené barvy na odpovídajících dílcích jsou na kalendáriu zvýrazněny platné státní svátky a vybraná výročí, zejména data narození a úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina, Josefa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda, jakož i datum narození tehdejšího prezidenta ČSR Antonína Zápotockého. Některým regionálním výročím byla dána přednost, a to i před celostátními událostmi připadajícími na shodné datum. Skutečnosti neodpovídá datum obnovení olomoucké univerzity 17. listopadu, u něhož navíc chybí rok této události, tj. dne 21. února 1946: na 17. listopad připadá Mezinárodní den studentstva, vyhlášený v roce 1941 v Londýně, zatímco 16. listopadu 1945 ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý pouze oznámil během své návštěvy Olomouce rozhodnutí vládní exekutivy zřídit zde univerzitu. Seznam červeně vyznačených významných dnů je následující: 21. ledna ÚMRTÍ V. I. LENINA 1921 / 25. února DEN. VÍT. ČSL. PRAC. LIDU / 5. března ÚMRTÍ J.V.STALINA 1953 / 8. března MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN / 14. března ÚMRTÍ KL.GOTTWALDA 1953 / 22. dubna NAR. V.I.LENINA 1870 / 1. května SVÁTEK PRÁCE / 5. května VYHLAZENÍ JAVOŘÍČKA / 1. června MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ / 9. června / ZRUŠ. ROBOTY NA MOR. 1848 / 10. června VYHLAZENÍ LIDIC / 24. června / VYHLAZENÍ LEŽÁKŮ/ 29. srpna SLOV. NÁR. POVSTÁNÍ / 8. září ZAVRAŽDĚNÍ J. FUČÍKA / 6. října DEN ČSL. ARMÁDY / 28. října DEN ZNÁRODNĚNÍ / 7. listopadu VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOC. REVOL. / 15. listopadu ZAH. ÚST. SNĚMU V KOMĚŘÍŽI 1848 / 17. listopadu OBNOVENÍ OLOMOUCKÉ UNIV. / 23. listopadu NAR. KL.GOTTWALDA 1896 / 19. prosince / NAR.PRES. A.ZAPOTOCKÉHO 1884 / 21. prosince NAROZ. J. V. STALINA 1879. Číselníky s jednou rafijí na ploše kalendária ukazující den v týdnu, denní datum a kalendářní měsíc; skleněná polokoule, zhotovená ve sklárnách v Rapotíně na Šumpersku (zaniklých v roce 2009), svou prosvětlenou částí znázorňuje fázi Měsíce. Pod kalendáriem se nachází okénko s letopočtem, jenž se automaticky mění o půlnoci z 31. prosince do 1. ledna, což se může dít až do roku 9999.