Historie olomouckého orloje IV (1945–2019)

Dokumenty o radničním orloji v Olomouci od roku 1945 do dnešních dnů

Výběr z odborné literatury

 • Jan Drábek: Olomoucký orloj. Olomouc 1957.
 • Anežka ŠIMKOVÁ – Zdeněk HORSKÝ: Olomoucký orloj. Olomouc 1984.
 • Stanislav MARUŠÁK: Orloje v Olomouci. Dostupné z www: http://www.orloj.eu/cs/olomouc.htm.
 • Antonín SCHINDLER: Hudební historie olomouckého orloje. Zprávy VÚO 162/1973, s. 6–24.
 • Pavel ZATLOUKAL: Horní náměstí (od poloviny 18. do konce 20. století. In: Horní náměstí v Olomouci, Olomouc 1995, s. 25–42.
 • Pavel ZATLOUKAL: Olomoucká výtvarná kultura šedesátých let. In: „Oznámení o Ikarově letu“: olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury [katalog výstavy, Olomouc 25. 6.– 31. 12. 1998]. Olomouc 1998, s. 42–43.
 • Pavel MICHNA: Olomoucký orloj. Na paměť 100. výročí zániku historické památky. Vlastivědný věstník moravský 50, 1998, s. 167–183.
 • Pavel ZATLOUKAL: „Je to velké a šťastné Vaše dílo.“ Olomoucký orloj Karla Svolinského. In: Roman MUSIL – Eduard BURGET (eds.): Karel Svolinský (1896–1986), Praha 2001, s. 193–207.
 • Miloslav ČERMÁK: Olomoucký orloj. Olomouc 2005.
 • CD Hudba olomouckého orloje. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Český rozhlas Olomouc 2007.
 • David VODA: Bití orloje, Listy 2009, č. 4. Dostupné z www: http://www.listy.cz/archiv.php/archiv.php?cislo=094&clanek=040927
 • Jitka JANEČKOVÁ: Hanák z olomouckého orloje dnes fotí digitálem a pracuje na počítači. iDNES.cz, Olomoucký kraj, 7. 11. 2010. Dostupné z www: https://olomouc.idnes.cz/hanak-z-olomouckeho-orloje-dnes-foti-digitalem-a-pracuje-na-pocitaci-11k-/olomouc-zpravy.aspx?c=A101106_1478968_olomouc-zpravy_alh
 • Radim HIMMLER: Poškození olomouckého orloje v posledních dnech druhé světové války.KROK (Kulturní revue Olomouckého kraje), 2/2015, s. 19–23.
 • Radim HIMMLER: Svolinského olomoucký orloj odhalen před 60 lety. Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 30, 2015, s. 4–10.
 • Michal POLÁČEK: VIDEO: Zákulisí socialistického orloje. Vznikl před 60 lety i díky lži. iDNES.cz, Olomoucký kraj, 18. 5. 2015. Dostupné z www: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomoucky-orloj-60-vyroci-odhaleni.A150518_2163210_olomouc-zpravy_stk.
 • Ondřej ZUNTYCH: Zemřel hanácký patriot, folklorista a jezdec z orloje Boleslav Vaca. Olomoucký deník, 4. 11. 2016. Dostupné z www: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-hanacky-patriot-folklorista-a-jezdec-z-orloje-boleslav-vaca-20161104.html.
 • Radim HIMMLER: Olomoucký orloj. Watch IT! 1/2017, s. 132–137.