Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

Studentská iniciativa obnovení olomoucké univerzity

V roce 1860 byla zrušena C. k. Františkova univerzita v Olomouci s výjimkou její teologické fakulty, jež nadále existovala samostatně jako C. k. teologická fakulta v Olomouci. V roce 1919 byl změněn název této fakulty na znění Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká (CMFB) v Olomouci. Během protektorátu Čechy a Morava byly dne 17. listopadu 1939 uzavřeny české vysoké školy včetně olomoucké bohoslovecké fakulty. Po osvobození Československa z nacistické okupace byla již 21. května 1945 obnovena činnost CMFB v čele s děkanem prof. ThDr. Františkem Cinkem. 26. května 1945 se v olomouckém Národním domě ustavil Akční výbor vysokoškolského studenstva v Olomouci v čele s Vladimírem (Kosťou) Pelikánem, jenž téhož roku ukončil studium medicíny na Masarykově univerzitě (MU) v Brně, se záměrem obnovit olomouckou univerzitu. Dalšími členy akčního výboru byli Zdeněk Šprinc, Stanislava Kavanová provd. Šprincová, Miroslav Vykydal, Kuneš Sonntag, Antonín Huvar, Vladimír Mohapl a další. 17. června 1945 místopředseda akčního výboru, student Právnické fakulty MU Zdeněk Šprinc, tento záměr veřejně deklaroval během shromáždění ke Dni mládeže na Masarykově (nyní Horním) náměstí v Olomouci.