Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

Přípravy obnovení olomoucké univerzity

Dne 1. července 1945 byl ustaven Výbor pro obnovu olomoucké univerzity v čele s MUDr. Jaroslavem Ostrčilem jakožto platforma pro získání podpory tomuto záměru ze strany významných politických a kulturních činitelů olomouckého regionu, k představitelům výboru náleželi zejména Zdeněk Šprinc, otolaryngolog MUDr. František Lédl, pneumonolog a ředitel Zemských ústavů (nemocnice) MUDr. Josef Blatný, ortopéd MUDr. Arnolf Pavlík. a děkan CMFB prof. ThDr. František Cinek. Souběžně vznikl výbor pro obnovu lékařské fakulty v Olomouci (internista MUDr. Karel Amerling, oftalmolog MUDr. Václav Vejdovský, ale i MUDr. František Lédl) a Výbor pro obnovu filozofické fakulty (předseda PhDr. Bohuš Vybíral, ředitel Studijní knihovny, místopředseda František Malínský, ředitel Polívkova státního reálného gymnázia, jednatel PhDr. Robert Smetana, správce uměleckohistorického oddělení Muzea hlavního města Olomouce). Do činnosti těchto výborů se záhy zapojili lékaři a úředníci Zemských ústavů (nemocnice), např. ortopéd MUDr. Arnold Pavlík, a středoškolští učitelé, např. PhDr. Oldřich Králík, či novináři, zejména šéfredaktor katolického deníku Osvobozený Našinec Augustin Uher. Vlivným příznivcem obnovení univerzity v Olomouci byl JUDr. Oldřich John, prostějovský advokát, meziválečný starosta města Prostějova, vězněný nacisty, poválečný poslanec Prozatímního Národního shromáždění za Československou sociální demokracii a předseda její krajské organizace v Olomouci. První příležitostí s obeznámením vládních činitelů s úsilím o obnovení olomoucké univerzity bylo setkání reprezentantů Výboru pro obnovu olomoucké univerzity s předsedou vlády Zdeňkem Fierlingerem během slavnostního odhalení pomníku Rudé armády 15. července 1945. Dne 19. července 1945 projednal profesorský sbor Lékařské fakulty MU olomoucký požadavek zřízení lékařské fakulty, ale podpořil pouze vznik pobočky brněnské fakulty.