Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

První rektor Univerzity Palackého a první děkani Cyrilometodějské fakulty bohoslovecké, fakulty lékařské a fakulty filozofické

Ke dni 1. května 1946 byl jmenován ministrem školství a osvěty Zdeňkem Nejedlým první rektor Univerzity Palackého – prof. PhDr. Josef Ludvík Fischer, filozof a sociolog, stávající děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Děkanem CMTFB byl v letech 1945–1946 prof. ThDr. František Cinek, jenž nato zastával funkci jediného prorektora UP. Lékařská fakulta UP vznikala pod patronací Lékařské fakulty MU, jejím prvním pověřeným děkanem byl proto profesor pro obor lékařská chemie MUDr. Oktavian Wagner, současně proděkan brněnské fakulty. Pověřeným děkanem Filozofické fakulty UP se stal prof. PhDr. Jindřich Šebánek, profesor pomocných věd historických na FF MU, ale již následujícího roku nahradil prof. Šebánka v děkanské funkci prof. PhDr. Vincenc Lesný, čelný český indolog a orientalista působící i nadále na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Fakulty filozofická a pedagogická byly umístěny v bývalém Komeniu (Křížkovského 10), děkanátu lékařské fakulty byla přidělena budova německé obchodní akademie (nynější třída Svobody 8), rektorát po delším provizoriu zaujal v roce 1949 rezidenci dosavadního kapitulního proboštství (Křížkovského 8), postupně byly získávány i další objekty.