Obnovení olomoucké univerzity (1946)

Dne 21. února 1946 byla v Olomouci obnovena univerzita s názvem Univerzita Palackého

Výběr z odborné literatury

 • Otevření Palackého univerzity v Olomouci 21. února 1947. Olomouc 1947.
 • František Šantavý – Emil Hošek: Organizace, insignie a pečeti olomoucké univerzity v letech 1573–1973. Olomouc 1980.
 • Jan Navrátil a kol.: Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava 1973.
 • Pavel Urbášek, Jiří Pulec a kol.: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, Olomouc 2003.
 • Pavel Urbášek: Obnovení olomoucké univerzity. Žurnál UP, roč. 15, č. 18, 17. března 2006, s. 8.
 • Velena Mazochová: Režii měli vysokoškoláci aneb Nezapomnělo se na zásluhy studentů? Žurnál UP roč. 15, č. 23, 28. dubna 2006, s. 4–5.
 • Kolektiv autorů: Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity. Olomouc 2006.
 • Bohumír Kolář: Vzpomínání na Zdeňka Šprince, iniciátora obnovení olomoucké univerzity. Olomouc.cz 25. 7. 2008. Dostupné z www: https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Vzpominani-na-Zdenka-Sprince-iniciatora-obnoveni-olomoucke-univerzity-9333.
 • Tomáš Zubec: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ve srovnání s univerzitami v Brně a Olomouci v bouřlivých letech 1947–1950. Diplomová práce FF UK v Praze. Praha 2011.
 • Pavel Urbášek: „Vládní příběh“ vzniku olomoucké univerzity. Žurnál UP, roč. 20, č. 15, 18. února 2017, s. 7, č. 16, 25. února 2011, s. 7–8.
 • Pavel Urbášek: Kosťa, starší bratr Jiřího. Listy 4/2011, dostupné z www: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=114&clanek=041112,
 • Jiří Fiala a kol.: Univerzita v Olomouci 1573–2013. Olomouc 2013.
 • Pavel Urbášek: Lobbisté a vznik Univerzity Palackého. Žurnál UP – Blog, 17. 2. 2014, dostupné z www: http://archiv.zurnal.upol.cz/blog/blog-post/2014/02/17/lobbiste-a-vznik-univerzity-palackeho/.
 • Hana Marešová a kol.: 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1946–2016. Olomouc 2016.