Filmotéka

Filmové a televizní dokumenty s tematikou historie města Olomouce.

Neozvučené amatérské filmové dokumenty z historie města Olomouce 1947, 1945

Rok 1947, část I.

Manifestace o Svátku práce 1. května 1947

Průvod třídou 1. máje s alegorickými vozy přes náměstí Republiky na Masarykovo (nyní Horní) náměstí, jedním z řečníků byl poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za KSČ Alexej Čepička, od 3. prosince 1947 ministr vnitřního obchodu v 1. vládě premiéra Klementa Gottwalda.

Oslavy sv. Vojtěcha, „prvního biskupa z české krve“, spojené s uctěním 950. výročí světcovy mučednické smrti, 10. května 1947

V roce 1947 připravila římskokatolická církev u příležitosti 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha 23. dubna 997 církevní slavnosti, během nichž putovala světcova lebka českými zeměmi. Po uvítání světcových ostatků v Olomouci zamířil průvod do katedrály sv. Václava.

Oslavy 2. výročí osvobození ČSR z okupace nacistickým Německem 11. května 1947

Oslav se účastnil ministr obrany armádní generál Ludvík Svoboda jako zástupce 1. vlády premiéra Klementa Gottwalda. Po přehlídce olomoucké posádky a průvodu městem se konala manifestace na Masarykově (nyní Horním) náměstí, následoval pochod kolem památníku Rudé armády v Čechových sadech. Oslavy byly ukončeny jezdeckými a klusáckými závody, exhibicí motocyklistů, mototurnajem a plochodrážním závodem na obnovené dostihové dráze v Olomouci-Lazcích.

Návštěva ministra informací 1. vlády Klementa Gottwalda Václava Kopeckého (KSČ) v Olomouci 31. srpna 1947

Po uvítání ministra Václava Kopeckého na olomoucké radnici se odpoledne konala v Olomouci-Holici krajská manifestační slavnost KSČ.

I. zemský sjezd partyzánů v Olomouci 31. srpna – 7. září 1947

V rámci sjezdu byla v prostorách olomoucké radnice uspořádána výstava děl umělců-partyzánů a partyzánských trofejí. Dne 6. září večer se na Masarykově (nyní Horním) náměstí konalo předávání prsti z partyzánských bojišť, následujícího dne se na Envelopě uskutečnilo udělování řádů a vyznamenání partyzánům, jehož účastníci se poté odebrali v průvodu na Masarykovo (nyní Horní náměstí). Během manifestace hovořil jako zástupce 1. vlády premiéra Klementa Gottwalda ministr vnitra Václav Nosek (KSČ). Sjezd byl ukončen slavnostním pochodem kolem památníku Rudé armády v Čechových sadech.

Slavnostní otevření Umělecké galerie hlavního města Olomouce 6. září 1947

Sídlem Umělecké galerie hlavního města Olomouce se stal Dům umění v Hynaisově ulici 13 (nedaleko Slovanského domu v místě dnešního parkoviště), jejím prvním ředitelem byl Jaromír Lakosil (ve funkci setrval do začátku normalizace v roce 1970). Stálá expozice byla v Domě umění otevřena 13. února 1952, vystaveno bylo na 200 exponátů, převážně obrazů a soch, doplněných o několik obrazů zapůjčených z Národní galerie v Praze a olomoucké arcibiskupské rezidence. V roce 1980 byl Dům umění neočekávaně a bez náhrady zbořen.

Krajská zemědělská výstava v Olomouci 7. září 1947

Kromě expozice ovoce, zeleniny a dalších výpěstků byl součástí výstavy Mléčný pavilon, prezentovány byly též zemědělské stroje. Výstavu završil manifestační družstevní průvod.

Odhalení pomníku „Pěvci slezských písní“ Petru Bezručovi v Bezručových sadech 5. října 1947

Autory pomníku byli olomoučtí sochaři Rudolf Doležal, Karel Lenhart, Vojtěch Hořínek, Jára Šolc a architekt František Novák, hlavním řečníkem byl slezský básník a prozaik Fran Směja.

Rok 1945, část I.

Stavba mostu přes Moravu po osvobození Olomouce Rudou armádou 8. května 1945

Na vybudování provizorního dřevěného mostu přes řeku Moravu se podíleli vojáci i civilisté.

Dělnictvo děkuje manifestací za zestátnění velkých průmyslových podniků 24. října 1945

Na základě dekretů podepsaných prezidenttem ČSR Edvardem Benešem 24. října 1945 do vlastnictví státu přešly doly, banky, pojišťovny, průmyslové podniky s více než pěti sty zaměstnanci a vybrané podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem bylo znárodněno přes 3000 podniků (zhruba 16 procent z celkového počtu), které představovaly dvě třetiny tehdejšího průmyslu. Záběry z olomoucké manifestace na Masarykově (nyní Horním) náměstí dokládají, že tou dobou byla opravována věž olomoucké radnice.

Oslavy vzniku ČSR 28. října 1918 v osvobozené republice v Olomouci 28. října 1945 a zasazení Lípy Svobody

Průvod, manifestace na Masarykově (nyní Horním Náměstí) a zasazení Lípy Svobody na Wilsonově (nyní Dolním) náměstí byly natočeny na barevný filmový materiál získaný v Plzni od zdejšího velitelství armády USA.

První svobodné a radostné Vánoce v Olomouci, prosinec 1945

Film zachycující předvánoční atmosféru obsahuje mj. snímek plakátu zvoucího na vztyčení Vánočního stromu republiky 16. prosince 1945 v 16 hodin, což organizovala Okresní péče o mládež v Olomouci.

Rok 1947, část II.

Slavnostní zahájení provozu na novém úseku elektrické pouliční dráhy

Hlavní nádraží – Hodolany-Bělidla 12. října 1947

Oslavy vzniku ČSR 28. října 1918 v Olomouci 28. října 1947

Na Masarykově (nyní Horním) náměstí v Olomouci se konala lidová manifestace, během níž byli vyznamenáni příslušníci protinacistického odboje. Kamera zachytila nápis na zábradlí vnějšího radničního schodiště „ZDAR XI. SLETU“ (XI. všesokolský slet v Praze se konal od 19. do 27. června 1948). Oslavy byly ukončeny pochodem armádních oddílů kolem památníku Rudé armády v Čechových sadech.