Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Pozdrav z Olomouce

Pozdrav z Olomouce: Hirschova kavárna, divadlo, hotel Lauer.

Pohlednice z roku 1899.

Velkoformátová pohlednice („Riesenkarte“) z roku 1899 na papírové podložce vložená do novodobé papírové pasparty, pod vlastní fotografií německý popis červeným písmem (Café Hirsch, Theater, Hotel Lauer, Gruß aus Olmütz), v levém dolním rohu jméno vydavatele (Jonas Römmler Dresden, Nr. 6824), v levém dolním rohu černý otisk kulatého razítka s nápisem „UNV Hlav. města Olomouce, městský archiv“, na rubu vytištěn německý nápis zeleným písmem „Riesenkarte, Drucksache“ s prostorem pro adresu, uprostřed tužkou psaný záznam „Od Prombergera 1/9 1925, s číslem 2206“, dále na rubu fialový otisk kulatého razítka s nápisem „Archiv hlav. města Olomouce“. Státní okresní archiv Olomouc, fond Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, značka fondu M 8-34, inv. č. 2, signatura I/5.