Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Prospectus Templi et Collegii...

Prospectus Templi et Collegii P. P. Jesuitarum Olmutii in Moravia. 3. Templum ad B. Virginem. Prospect der Kirch und des Collegii derer P. P. Iesuiter zu Ollmütz in Mähren. 3. U. L. Frauen Kirch. F. B. Werner delin. Martin Engelbrecht excud. Aug. Vind. (Prospekt kostela a koleje otců jezuitů v Olomouci na Moravě. 3. Kostel naší milé Paní. Kreslil F. B. Werner, ryl Martin Engelbrecht. Augsburg.) Kolem roku 1740.

Mědirytina 33 × 23,7 cm.

Státní okresní archiv v Olomouci, Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. V/102.