Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Tereziánská zbrojnice

Album von Olmütz. – Olmütz. Die fürsterzbischofliche und zeitweilige k. k. Residenz nebst dem k. k. Zeughaus. (Knížecí arcibiskupská a dočasná císařsko-královská rezidence vedle c. k. zbrojnice.) Po 14. 10. 1848 – před 5. 5. 1849, kolorovaná litografie, kreslil Felix Philipp Kanitz (1829–1904), litografoval Franz Xaver Josef Sandmann (1805–1856), vytiskl Johann Rauh (1803–1863), Vídeň, vydal Eduard Hölzel (1817–1885), Olomouc.

Rozměry: 13,7 × 9,3 cm.

Vlastivědné muzeum v Olomouci, inv. č. O 2009.