Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Dóm sv. Václava

Friedrich Bernhard Werner: Dóm sv. Václava v Olomouci. Perokresba v rukopise Peregrinationes oder Christliche Wanderschaft und Geistliche Reisebelustigung z roku 1770. Viz Fiala, J. – Jakubec, O.: Katedrála sv. Václava v Olomouci na perokresbách Friedricha Bernharda Wernera (1690–1776) a na mědirytových vedutách zhotovených podle Wernerových předloh.

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Společenské vědy, č. 302 (2011), s. 97–105 [online, cit. 6. 5. 2016], dostupné z: http://www.vmo.cz/rubriky/pro-badatele/zpravy-vmo/spolecenskovedni-rada-zprav-vmo/.