Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Olomouc ze severu – Olomouc od západu

Olomouc ze severu – Olomouc od západu. 1732 nebo 1736. Perokresba. Městská knihovna ve Vratislavi, Polská republika, MS–HSR–55d, f. 72; nyní nezvěstné, zřejmě odcizeno za 2. světové války.

Fotografie, Das Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien.

Překlad německé legendy – Olomouc ze severu: 1 – vysoký dómský klášter, 2 – Svatá Anna, 3 – dómské probošství (spr. kapitulní děkanství), 4 – minorité, 5 – Svatý Petr, 6 – regulovaní kanovníci (tj. augustiniáni), 7 – kostel sv. Blažeje, 8 – farní kostel Naší milé Paní, 9 – kartuziáni, 10 – otcové Tovaryšstva Ježíšova, 11 – klarisky, 12 – Nová věž, 13 – špitál U Svatého Ducha, 14 – dominikáni, 15 – Svatá Kateřina, 16 – radnice, 17 – farní kostel sv. Mořice, 18 – františkánský kostel, 19 – Litovelská brána; řeka Morava. – Olomouc od západu: 1 – Litovelská brána, 2 – františkáni, 3 – klášter Hradisko, 4 – farní kostel sv. Mořice, 5 – radnice, 6 – kartuziáni, 7 – klarisky, 8 – U Sv. ducha, 9 – Nová věž, 10 – otcové Tovaryšstva Ježíšova, 11 – farní kostel Naší milé Paní, 12 – dómský klášter, 13 – dominikáni, 14 – Svatý Petr, 15 – minorité, 16 – kapucíni, 17 – Svatá Kateřina, 18 – Svatý Blažej, 19 – Střední brána.