Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Olomouc z vodní strany

Olomouc z vodní strany – Klášter Hradisko – Svatý Kopeček. 1732 nebo 1736. Perokresba. Městská knihovna ve Vratislavi, Polská republika, MS–HSR–55d, f. 72; nyní nezvěstné, zřejmě odcizeno během 2. světové války.

Fotografie, Das Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien.

Překlad německé legendy: 1 – císařská silnice, 2 – U Svatého Kříže, 3 – kostel sv. Blažeje, 4 – Kateřinská brána, 5 – klášter sv. Kateřiny, 6 – otcové kapucíni, 7 – otcové minorité, 8 – kostel sv. Petra, 9 – dominikánský klášter, 10 – dominikánský kostel, 11 – kanovnická rezidence, 12 – biskupská rezidence, 13 – Moravská (spr. Hradská) brána, 14 – dómský klášter, 15 – (vynecháno) 16 – kostel sv. Anny, 17 – U Naší milé Paní, 18 – regulovaní kanovníci (tj. augustiniáni), 19 – kartuziáni, 20 – Nová věž, 21 – klarisky, 22 – radniční věž, 23 – špitál U Svatého Ducha, 24 – Střední brána, 25 – farní kostel sv. Mořice, 26 – otcové františkáni, 27 – Litovelská brána, 28 – klášter Hradisko.