Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Celkový pohled na Olomouc od severovýchodu

Celkový pohled na Olomouc od severovýchodu. Kolem roku 1740.

Accuratum Ectypum & Representatio Elegantissimorum PROSPECTUUM tam celeberrimorum & magnificencitissimorum Fororum, quam Templorum & aliorum publicorum Aedificiorum PERCELEBRIS URBIS OLMUTII in Marchionatu Moraviae, maximo studio delineatae à Friderico Bernardo Wernero, Siles. p. t. Prosp. Object, & excusae per Martinum Engelbrecht, Chalcographuum, eiusdemque Artis Negotiatorem Augustae Vindelicorum. Accurater Abriss und Vorstellung der merckwürdigstern PROSPECTE so wohl der berühmtest und prächtigsten Plätze als Kirchen und anderer publiquen Gebäude der berühmten Stadt Olmütz im Margrafthum Mähren nach der Natur und Situation auf das fleissigste gezeichnet von Fridrich Bernhard Werner Siles. p. t. Prosp. Object. und verlegt von Martin Engelbrecht Kupffer-Stecher und Kust-Verleger in Augsburg. Prospect der Statt Ollmütz in Mähren wie solche von dem Heil. Berg vom Morgen anzusehen ist. N. 10. B. Frid. Werner delin. Martin Engelbrecht excud. Aug. Vind. Mědirytina 29,2 × 18,5 cm. Státní okresní archiv v Olomouci sign. I/26.

Překlad názvu a latinské a německé legendy mědirytiny: Prospekt města Olomouce v Markrabství moravském ze Sv. Kopečka proti východu. 1. Císařská silnice. 2. U Sv. Kříže (Křížový pramen na svahu Tabulového vrchu – naše pozn,). 3. Kateřinská brána. 4. Kostel sv. Blažeje. 5. Panenský klášter sv. Kateřiny. 6. Kapucíni. 7. Minoritský klášter. 8. Kostel sv. Petra. 9. Dominikánský kostel (sv. Michala – naše pozn.). 10. Kanovnický kostel (kaple sv.Anny – naše pozn.). 11. Biskupská rezidence.12. Dómský kostel. 13. Kostel Naší milé Paní. 14. Jezuitská kolej. 15. Jezuitský kostel (Panny Marie Sněžné – naše pozn.). 16. Regulovaní kanovníci (augustiniáni – naše pozn.). 17. Nová věž. 18. Kartuziánský klášter. 19. Klášter klarisek. 20. Špitál. 21. Radniční věž. 22. Farní kostel sv. Mořice. 23. Františkánský klášter. 24. Litovelská brána. 25. Klášter Hradisko.