Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Pravý nákres města Olomouce

Pravý nákres města Olomouce včetně císařského obléhání v letech 1643 a 1644. Rytina z díla Matthäuse Meriana (1593–1650) Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae z roku 1650.

Překlad legendy

A – město Olomouc, B – Nová věž, C – dóm, D – dómské děkanství, E – Hradská brána, F – biskupský palác, G – jezuitská kolej, H – soustředění, kam útočili císařští, I – Blažejská brána, K – Sladový mlýn, L – Dolní brána, K – Sladový mlýn, L – Dolní brána, M – Kamenný mlýn, N – Střední brána, O – Litovelská brána, Q – Růžová (nebo Koňská) fortna, S – Reindlerova brána, T – Barbořina brána.