Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

OLOmucium metropolis Moraviae Marchionatus

OLOmucium metropolis Moraviae Marchionatus. (Olomouc, hlavní město Markrabství moravského.) Celkový pohled na Olomouc roku 1667.

Anonymní akvarel. 58,5 × 21,5 cm.

Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, sign. 985, XXXII, 3.

Překlad německé legendy při levém okraji akvarelu

1 – kateřinský klášter, 2 – Blažejská brána, 3 – kostel sv. Blažeje, 4 – kapucínské schody, 5 – Dolní brána, 6 – Střední brána, 7 – radnice, 8 – purkrabský dům; 9 – kostel sv. Michala a zemský dům, 10 městská zbrojnice 11 – kostel sv. Mořice, 12 – Cyrilova kaple, 13 – jezuitský klášter; 14 – františkánský klášter; 15 – kostel Božího Těla, 16 – Reindlova brána neboli Litovelská (brána), 17 – Nová věž, 18 – minoritský klášter, 19 – kostel Naší milé Paní na Předhradí, 20 – špitál sv. Ducha, 21 – klášter klarisek, 22 – kartuziánský klášter, 23 – klášter Všech svatých, 24 – kostel sv. Petra, 25 – Jakubský klášter, 26 – Hradská brána, 27 – dómský kostel sv. Václava, 28 – dómské děkanství, 29 – 30 – špitál sv. Ondřeje, 31 – Hradisko, 32 – Svatý Kopeček, 33 – Lazce, 34 – Černovír.