Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Teze olomoucké univerzity

Teze olomoucké univerzity pořízená k bakalaureátu z filozofie, o nějž se v červnu 1676 ucházel Matyáš Schmidt z Brna; mědirytová výzdoba teze zachycuje požár Nové věže způsobený bleskem 23. dubna 1675 a znázorňuje zástavbu olomouckého předhradí v této době včetně jezuitských objektů.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, sbírka tezí staré olomoucké univerzity, fond Univerzita Olomouc (1576) 1640–1950, Teze neobrazové, inv. č. 2142/1.

Překlad legendy mědirytiny

„Vzývanou ochranou Marie Tuřanské léta 1625, 23. dubna, byl omezen oheň hrozící koleji a univerzitě ze sousední věže zasažené bleskem. 1 – věž zasažená bleskem, 2 – horní část věže rozbíjející střechu škol, ale beze škody jak pro ně, tak pro [zde] zaměstnané mnohé kněze Tovaryšstva Ježíšova, 3 – kolej zastřená hořícími uhlíky a plameny, 4 – jiná zřícená část věže s cymbály [tj. hodinovým hracím strojem], 5 – konvikt, 6 – kostel Nejblaženější Panny.“