Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Pohled na císařsko-královské hlavní město Olomouc

Pohled na císařsko-královské hlavní město Olomouc, jak je lze spatřit od východu. Po roce 1758. Kolorovaná rytina, ryl Josef Freund(t). 25,5 × 13,5 cm. Filip Jakub Friebeck: Tags Buch der Belagerung von Olmütz.

Státní okresní archiv v Olomouci, fond Archiv města Olomouce, Knihy, inv. č. 5714, sign. 1755.