Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Ústup armády pruského krále Fridricha II.

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Ústup armády pruského krále Fridricha II. v noci z 1. na 2. července 1758 od Olomouce po debaklu obléhání města, jež bylo započato 4. května tohoto roku. Malba na západní stěně slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904.

Foto: Jan Andreáš