Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Olomoucký biskup Tas Černohorský z Boskovic...

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Olomoucký biskup Tas Černohorský z Boskovic (1446–1482) vítá 6. dubna 1469 v Olomouci uherského krále Matyáše Korvína (1443–1490), jenž zde byl dne 3. května 1469 katolickou šlechtou zvolen protiprávně českým králem místo krále Jiřího z Poděbrad (1420–1471).

Malba v pátém meziklenebním poli jižní stěny slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904. Ve tváři mnicha v černé sutaně v levé části malby vypodobnil Wilda manželku olomouckého archiváře Johanna Kuxe (1861–1940) Mariannu, s níž malíř během svého pobytu v Olomouci prožil milostný románek.

Foto: Jan Andreáš