Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Zástupci měst Olomouce, Litovle a Uničova...

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Zástupci měst Olomouce, Litovle a Uničova sjednávají na počátku roku 1346 pod patronací olomouckého biskupa Jana řečeného Volek (kolem 1290 –1351) v biskupově domě spolek proti zločincům, lupičům a jiným nepřátelům.

Uzavření spolku schválil listinou vydanou v Praze 28. ledna 1346 moravský markrabě Karel Lucemburský (nar. 1316, od srpna 1346 český král, od 5. dubna 1355 římskoněmecký císař), dotyčná listina se dochovala ve fondu Listiny Archivu města Olomouce, viz odkaz.

Malba ve třetím meziklenebním poli jižní stěny slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904. Tvář muže s plnovousem sedícího za stolem v centru výjevu nese rysy olomouckého archiváře Johanna Kuxe (1861–1940), jako muže v modrém plášti s kožešinovým límcem na levé straně malby portrétoval malíř olomouckého starostu Karla Brandhubera (1846–1934).

Foto: Jan Andreáš