Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Římský král Rudolf I. Habsburský...

Charles (Karl) Wilda (1854–1907): Římský král Rudolf I. Habsburský (1218–1291) potvrzuje dne 20. září 1278 v polním ležení u Ivančic městu Olomouci privilegia udělená městu Přemyslem Otakarem II. a jeho předchůdci, osvobozuje je na dvě léta od daní a dávek a na deset let od veškerých cel v říši, uděluje mu mílové právo na vaření a prodej piva a stanovuje, aby Židé platili daně a veškeré dávky stejně jako ostatní měšťané. – Dotyčná listina se dochovala ve fondu Listiny Archivu města Olomouce, viz odkaz.

Malba ve třetím meziklenebním poli jižní stěny slavnostního sálu (obřadní síně) v 1. patře severního traktu olomoucké radnice, 1904.

Foto: Jan Andreáš