Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Klášter Hradisko u Olomouce

Kloster Hradisch bei Olmütz. (Klášter Hradisko u Olomouce.) Po 14. 10. 1848 – před 5. 5. 1849, kolorovaná litografie, kreslil Felix Philipp Kanitz (1829–1904), litografoval Franz Xaver Josef Sandmann (1805–1856), vytiskl Johann Rauh (1803–1863), Vídeň, vydal Eduard Hölzel (1817–1885).

Vlastivědné muzeum v Olomouci, inv. č. O 2010.