Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Prospekt města Olomouce na Moravě

Prospect der Stadt Olmütz in Mähren [Prospekt města Olomouce na Moravě], mědirytina, mezi léty 1775–1800, Státní okresní archiv v Olomouci, fond 8-34, Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, inv. č. 382