Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Sál Studijní knihovny v lodi zrušeného klášterního kostela sv. Kláry

Sál Studijní knihovny v lodi zrušeného klášterního kostela sv. Kláry (nyní výstavní sál sv. Kláry Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5), fotografie, kolem roku 1900, Státní okresní archiv v Olomouci, fond M 8-34, Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. XIII 22, inv. č. 1327