Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Měšťanská střelnice v Olomouci

Johann Vinzenz Reim (1796–1858): Měšťanská střelnice v Olomouci. Kolorovaný lept datovaný 4. srpna 1842. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VI/38, inv. č. 454