Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Klášter Hradisko u Olomouce

Johann Vinzenz Reim (1796–1858): Klášter Hradisko u Olomouce. Kolorovaný lept. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VI/39, inv. č. 455