Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Olomouc z východní strany

Johann Vinzenz Reim (1796–1858): Olomouc z východní strany. Kolorovaný lept. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VI/42, inv. č. 456