Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Horní náměstí v Olomouci

Johann Vinzenz Reim (1796–1858): Horní náměstí v Olomouci. Kolorovaný lept. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VI/45, inv. č. 459