Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Svatý Kopeček u Olomouce

Johann Vinzenz Reim (1796–1858): Svatý Kopeček u Olomouce. Kolorovaný lept. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VI/43, inv. č. 457