Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Vodní ulice v Olomouci

Ladislaus Eugen Petrovits (1839–1907): Vodní ulice v Olomouci. Akvarel, 1895. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, sign. VII/27, inv. č. 862