Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Zprošťovací karta

„Zprošťovací karta z přání štěstí k novému roku 1840. Litografováno u Škarnicla a Domka v Olomouci.“ Dolní náměstí v Olomouci, konec 30. let 19. století. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, M 8-34 Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, inv. č. 908, sign. IX/8.

Odkaz

Když se v prvních desetiletích 19. století stalo zvykem doručovat novoroční blahopřání, přičemž doručovatel očekával, že obdrží spropitné, objevily se též „zprošťovací karty“, jež měly chránit před nežádoucími gratulanty. Tyto karty bylo možné získat za složení milodaru ve prospěch městské chudiny a upevňovaly se na domovní dveře. V roce 1829 učinila farnost ve Schottenfeldu v 7. vídeňském obvodu podle příkladu města Klagenfurtu první pokus „toliko ceremoniální a přitom dotěrná přání štěstí k novému roku obrátit k dobru chudých“. Dárci poté uzřeli svá jména zveřejněná v tištěném seznamu. Další farnosti, sociální ústavy a magistrát města Vídně vzápětí tento postup akceptovaly.

Podle Helgy Marie Wolfové, Das neue BrauchBuch, Wien 2000, s. 64.