Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Dopisnice z Olomouce

V soukromé sbírce pohlednic se uchovala dopisnice z Olomouce, odeslaná z tohoto města do Vídně 8. srpna 1914 – 28. července toho roku vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a během následujícího měsíce se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy. Dopisnice byla vydána olomouckým obchodníkem s papírovým zbožím J. Wernerem, jak plyne z údaje „J. Werner Olomouce [sic!]“ a z jiných dochovaných pohlednic a dopisnic vydaných tímto nakladatelem.

Lícová strana dopisnice „Olomouce [sic!] Eliščina třída“ a s přípiskem inkoustovou tužkou „Elisabeth Str.“, zachycuje technikou kolorované litografie pohled z podstřešního okna domu čp. 316, stojícího na souběhu ulic Ztracené, Ostružnické a Pekařské (tzv. Fischmarkt – Rybí trh), Eliščinou třídou (nyní Denisova ulice) směrem k náměstí Františka Josefa I. (nynější náměstí Republiky). Po kolejích elektrické pouliční dráhy jedou dva tramvajové vozy, druhý vůz je patrně vůz technické údržby kolejiště. Muž s ručním vozíkem a kočár s jedním zapřaženým koněm dokládají, že se v Rakousko-Uhersku jezdilo vlevo.

Na rubové straně pohlednice se nachází poštovní razítko pošty Olmütz/Olomouc 2 s výše uvedeným datem, pětihaléřová poštovní známka s portrétem císaře Františka Josefa I. a tento německy psaný text:

Wohlgeborene
Fräulein Eva Galle
Wiener Segel & Ruder Klub
Wien XXI
Kagrau an den alten Donau 3

Bin noch nicht ganz im Krieg. Bin redutand [redundant] einer von Olmützer 12tes Dragonerregiments Ersatzeskadron, bitte vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeit mir auch ein Paar Zeilen mitgeteilen, was is neues am Klub gibt.
Mit besten Grüßen [Unterschrift unleserlich]

Překlad textu:

Blahorodá
slečna Eva Galle
Vídeňský plachetní a veslařský klub
Vídeň XXI
Kagrau na starém Dunaji 3

Nejsem ještě zcela ve válce. Jsem nadpočetný [příslušník] jedné z náhradních eskadron olomouckého 12. dragounského pluku,1 budete snad tak laskava a sdělíte mi též pár řádků, co je v klubu nového.
Se srdečnými pozdravy [podpis nečitelný]

Na horním okraji rubové strany dopisnice jsou umístěny jen zčásti čitelné přípisky inkoustovou tužkou – Luft… (Vzduch…) a Tausend… (Tisíc…).
Soukromá sbírka.

1 Organizace dragounského pluku č. 12 v roce 1914:

Štáb pluku: Olomouc

1. divize: Olomouc
  1. eskadrona: Přerov
  2. eskadrona: Olomouc
  3. eskadrona: Olomouc
2. divize: Bzenec
  1. eskadrona: Bzenec
  2. eskadrona: Bzenec
  3. eskadrona: Přerov

Kulometný oddíl: Olomouc
Ženijní četa: Olomouc
Náhradní těleso: Olomouc
Velitelem dragounského pluku č. 12 byl v roce 1914 plukovník Nikolaus Karapancsa šlechtic von Kraina (* 14. 5. 1860 – † 14. 11. 1925).

Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914, Wien 1914