Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Terezská brána od jihu

Akvarel R. Dammiera z roku 1896.

Státní okresní archiv v Olomouci.