Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Pozdrav z Olomouce – Elektrika přijíždí!

Dopisnice, datum poštovního razítka 3. února 1909.

Zdroj: Soukromá sbírka.