Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Náměstí Maxe Josepha (nyní Žerotínovo) v roce 1897

Verlag v. Römmler & Jonas, Königlich Sächsischer Hof-Photograph Dresden. Náměstí neslo od roku 1841 jméno olomouckého kardinála arcibiskupa Maximiliana Josepha Gottfrieda von Sommerau-Beeckh (1769–1853), jenž nechal podle projektu Antona Archeho přebudovat bývalý dominikánský klášter na bohoslovecký seminář. Na fotografii vpravo je zachycena část budovy německé dívčí školy, na jejímž místě bylo v letech 1910–1911 olomouckým kardinálem arcibiskupem Františkem Saleským Bauerem (1841–1915) postaveno Salesianum – další ubytovací zařízení pro bohoslovce.