Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

Ranní trh u Caesarovy kašny

Mlékařky u Caesarovy kašny, detail fotografie z roku 1897, Verlag v. Römmler & Jonas, Königlich Sächsischer Hof-Photograph Dresden. Čerstvě nadojené mléko v konvích tehdy vozily do Olomouce od rolníků z předměstských vesnic mlékařky na čtyřkolých vozících tažených silnými psy. Obdobně dopravovali maso ke svým zákazníkům řezníci – tak vzniklo označení „řeznický hafan“.