Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

B. Wondra: Hradská brána a zeměbranecké kasárny

Kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci. Archiv města Olomouce, fond N 8-34, Sbírka Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, inv. č. 238.