Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

B. Wondra: Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí

Kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond N 8-34, Sbírka Sbírka obrazového materiálu a fotografií Olomouc, inv. č. 231.