Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

L. E. Petrovits: Městské hradby poblíž civilní plavecké školy

Ladislav Eugen Petrovits (1839–1907): Městské hradby poblíž civilní plavecké školy. Lavírovaná kresba. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M 8-34, inv. č. 231.