Ikonografie

Prohlédněte si kresby, malby, grafiky a fotografie historické i současné Olomouce!

L. E. Petrovits: Traverza (krytá spojovací chodba) v opevnění na severní straně města

Ladislav Eugen Petrovits (1839–1907): Traverza (krytá spojovací chodba) v opevnění na severní straně města. Lavírovaná kresba z roku 1894. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, fond M 8-34, inv. č. 243